Got these out today: #nike #blazer #ponyhair #crepcheck #smallfeetbigkicks #sfbk

Got these out today: #nike #blazer #ponyhair #crepcheck #smallfeetbigkicks #sfbk